Schoonmaken parkeerkelder

Op woensdag 20 februari 2019 is de parkeerkelder en de bergingenblokken gereinigd.
Eenmaal per jaar vindt het schoonmaken van deze ruimten plaats waarbij alle parkeerplaatsen geheel vrij dienen te zijn van
auto’s, motoren en fietsen. Het schoonmaakbedrijf start de werkzaamheden om ca. 8.30 uur en verwacht om ca. 16.00 uur alles afgerond te kunnen hebben. De volgende schoonmaakbeurt wordt aangekondigd op het publicatiebord en in de lift.

Reageren is niet mogelijk