Schoonmaken parkeerkelder

Op donderdag 29 oktober 20209 is de parkeerkelder gereinigd, enkele dagen later zijn de gangen van de bergingen geveegd.
Eenmaal per jaar vindt het schoonmaken van deze ruimten plaats waarbij alle parkeerplaatsen geheel vrij dienen te zijn van
auto’s, motoren en fietsen. Het schoonmaakbedrijf start de werkzaamheden om ca. 8.30 uur en verwacht om ca. 16.00 uur alles afgerond te kunnen hebben. De volgende schoonmaakbeurt wordt aangekondigd op het publicatiebord en in de lift.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.