Jaarvergadering

Op woensdag 6 november aanstaande zal de jaarvergadering van de bewonerscommissie gehouden worden.
Zoals elk jaar wordt dit weer gehouden in wijkcentrum “De Slotjes”, Slotjesveld 15 te Oosterhout.
De aanvang is om 19.00 uur, het centrum is open vanaf 18.30 uur waarbij iedereen ontvangen wordt met een kopje koffie of thee.

De agenda voor deze avond, die elke bewoner op 25 september in de brievenbus heeft ontvangen, ziet er als volgt uit:

  1. Opening door de voorzitter (Aad Beljaars);
  2. Verslag van de vorige vergadering van 18 oktober 2018;
  3. Wat is er het afgelopen jaar zoal gebeurd, verslag van de secretaris:
  4. Na de overgang van WSG naar Thuisvester, een toelichting door mevrouw Tosca de Valk, woonconsulente van Thuisvester. Mogelijkheid tot het stellen van vragen;
  5. De financiële stand van zaken van de bewonerscommissie, inkomsten en uitgaven, meegedeeld door de penningmeester;
  6. Bestuurssamenstelling, nu en verder;
  7. Rondvraag: U kunt zelf punten naar voren brengen die u van belang vindt voor uzelf of alle bewoners in het complex;
  8. Sluiting van de vergadering;
  9. Napraten met een drankje.

Het bestuur hoopt u allen op deze avond te mogen begroeten.

Klik hier voor een kopie van de originele uitnodiging (pdf-formaat)

Reageren is niet mogelijk