Bestuursvergadering 2017 feb

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de bewonerscommissie d.d. 03-02-2017.

 Aanwezig:

  • Gerard van Ballegooijen  – voorzitter
  • Jan Franse                          – secretaris
  • Kees Sestig                          – penningmeester
  • Aad Beljaars                        – lid
  • Gabriël Breedveld              – lid

Afwezig met kennisgeving:

  • Bernard Bekman
  • Carel de Gast

Tijdens deze vergadering worden zaken aan de orde gesteld die voortvloeien uit de vergadering met WSG van 21 januari 2017.

1. Algemeen:
a. plaatsen fietsbeugels:
WSG heeft (weersomstandigheden) nog geen afspraak gemaakt om de plaatsing van 3 beugels per blok te bepalen;
b. deurdranger op loopdeur naast schuifpoort:
Record-deuren is begonnen met de voorbereiding (aanpassen slot) voor montage van de deurdranger met bedieningselementen;
c. reinigen vloerbedekking:
Er is een opname gemaakt van de vervuiling van de vloerbedekking in de drie blokken:
In blok 1:
– 6e verdieping: vloerveld voor lift zeer vuil. Dit vloerveld dient zeker gereinigd te worden;
– 4e verdieping: in het trappenhuis is vloerbedekking los;
tevens is het vloerveld in het trappenhuis vies door slepen van de vluchtdeur over de vloerbedekking (noordzijde);
– 3e verdieping: vloerveld in het trappenhuis is vuil door lekkagesporen en door slepen van vluchtdeuren;
1e verdieping: het vloerveld voor de lift is behoorlijk vervuild – eventueel reinigen.
– Algemeen trappenhuis: nadat de trapliften zijn verwijderd zijn zeer lelijke treden achtergebleven (ontstaan door slecht uitgevoerd herstelwerk aan de vloerbedekking).
In blok 2:
– 5e verdieping: vloerveld voor de lift is redelijk vlekkerig – reinigen nodig;
– 4e verdieping: vloerveld voor de lift is vervuild – reinigen nodig;
– vloerveld in trappenhuis is vies door slepen van vluchtdeur over de vloerbedekking (noordzijde);
– 3e verdieping: vlek in vloerbedekking voor lift – reinigen nodig.
In blok 3:
– 6e verdieping: vlek in vloerveld voor lift;
– 5e verdieping: in het trappenhuis is vloerbedekking van optrede los tussen 4 en 5;
– 4e verdieping: vlek in vloerveld voor lift;
– tevens vlek in vloerveld trapvleugel van 4 naar 3;
– 2e verdieping: vlek in vloerveld voor lift;
– tevens is vloerbedekking los (optrede) van 2 naar 1;
– 1e verdieping: vuile plekken in vloerveld voor lift – reinigen zeker noodzakelijk.
WSG zal gevraagd worden de loszittende vloerbedekking (voornamelijk in het trappenhuis) vast te zetten. Eveneens zal WSG gevraagd worden maatregelen te treffen om de lelijke plekken op de treden in het trappenhuis van blok 1 op te heffen (indien mogelijk nieuwe treden plakken met identieke vloerbedekking).
Inzake de reiniging zal WSG verzocht worden, als proef, het vloerveld van de 1e verdieping in blok 3 te diepreinigen. Nadat de proef is uitgevoerd en we tevreden zijn over het bereikte resultaat zal opnieuw bekeken worden welke vloervelden eveneens gereinigd kunnen worden (ten laste van servicekosten).
d. Over de mogelijkheid van plaatsing van knopcilinders in de woningvoordeur of de balkondeur zal iedereen geïnformeerd worden en middels een inschrijfformulier de keuze gegeven worden een of meer cilinders te bestellen en door WSG te laten monteren.
e. WSG zal nogmaals gevraagd worden de sluiting van de deuren rondom het trappenhuis te controleren en waar nodig aan te passen. Tevens zal gevraagd worden om met name de onderste delen van de deurstijlen en wat daarbij hoort eenmalig extra te laten reinigen omdat dit sinds de oplevering nog nimmer is uitgevoerd (geen onderdeel van schoonmaakrooster);
f. Naar aanleiding van de mail van WSG (Christa) over de energiebesparingsmogelijkheden door het verminderen van armaturen blijkt het volgende voorgesteld:
– armaturen worden bij storing vervangen door een LED-armatuur;
– per etage blijft overdag èn ’s nachts alleen de lamp voor de lift branden, de overige worden uitgeschakeld/verwijderd;
– in de trappenhal wordt elk plafondarmatuur uitgeschakeld/verwijderd en blijft alleen het wandarmatuur intact;
– in de kelder blijft alleen de lamp voor de lift branden en wordt een armatuur bij de liftmachinekamer verwijderd/uitgeschakeld.
In elk blok wordt als proef de aanpassing alleen uitgevoerd op de 4e etage en zullen de bewoners met een enquête gevraagd worden of zij het er wel of niet mee eens zijn. Indien minimaal 70% instemt wordt de aanpassing in elk blok van onder tot boven doorgevoerd.
2. Het gebruik van de oud-papier-containers blijft een aandachtspunt. Ook in het “Weekblad voor Oosterhout” wordt al enkele weken informatie verstrekt over het juiste gebruik van alle voorzieningen, ook toegespitst op appartement-bewoners;
3. Begeleiding werknemers van bedrijven die in opdracht van WSG werkzaamheden komen uitvoeren in de algemene ruimten.
Vooralsnog wordt er niets ondernomen.
4. Er blijkt onder de bewoners behoefte te bestaan aan een prikbord waarop evenementen aangekondigd kunnen worden en waarop een soort vraag- en aanbod kan plaatsvinden. Het aanbrengen van een “extra” prikbord wordt niet gesteund. Mogelijk dat in de website een “vraag- en aanbod-deel kan worden opgenomen (zie 5.).
5. De ontwikkeling van een website voor de bewonerscommissie wordt door de aanwezige leden (meerderheid) gedragen. Het bouwen wordt door de secretaris gecoördineerd. Redactioneel kunnen Jan Franse, Aad Beljaars en Gerard van Ballegooijen de website bijhouden. De website wordt vindbaar als “dehoogemolen.nl”.
6. Verder is er, behalve koffie, thee en iets lekkers, niets ter tafel gekomen.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.