Bestuursvergadering dec 2014 1e

Verslag van de vergadering van bewonerscommissie “De Hooge Molen” op 1-12-2014 te 14.00 uur ten huize van Toon Schrauwen, Sint Antoniushof 25
 
  1. Vaststellen verslag vergadering met WSG van 24 november 2014;
Er zijn geen op- en aanmerkingen betreffende het verslag. Het verslag zal worden verzonden naar WSG (Christa en Rémon).
 
  1. Overdracht van informatie en alle stukken van de voorzitter aan overige bestuursleden;
Jan van Dongen (voorzitter) heeft al de in zijn bezit zijnde stukken overgedragen aan de overblijvende leden. Een enquête inzake veiligheidssloten van de recent ingehuisde bewoners moet nog overgedragen worden aan WSG.
 
  1. Overdracht van de kascommissiestukken door de voorzitter aan de overige bestuursleden;
Jan van Dongen heeft alle stukken overgedragen aan de blijvende leden. Het in kas resterende nettobedrag van € 56,08 is correct ontvangen. Door de
bestuurders van de nieuwe bewonerscommissie zullen alle wijzigingen worden doorgegeven aan WSG en HvG. De storting van de jaarlijks door de commissie te ontvangen WSG-bijdrage zal op een nog aan WSG door te geven rekening-nummer gestort kunnen worden.
 
  1. Afscheid van twee bestuursleden, Jan van Dongen (voorzitter) en Iet Rijkes (lid);
De voorzitter neemt afscheid van Iet Rijkes en overhandigt haar een fles wijn. Iet is vanaf 2010 lid van de bewonerscommissie geweest en wenst het nieuwe bestuur succes voor de komende jaren. Iet neemt daarna het woord (als langstzittend lid) om afscheid te nemen van Jan van Dongen en betuigt namens de overige leden haar dank voor zijn inzet gedurende vele jaren. Toon neemt ook het woord en dankt Jan voor zijn geweldige inzet en roemt hem voor het aanbrengen van structuur in de bewonerscommissie.
 
  1. Rondvraag;
Kees: Wat kost de huur van Slotjes? Ca. € 10,00 voor een vergadering in een kleine zaal; de grote zaal kost ca. € 80,00 (feestavond).
Toon: Wat is de oorzaak van de lekkages onder blok 1? Een oorzaak is niet bekend, ook van WSG is daarover geen info ontvangen.
Jan van Dongen: Is er al iets vernomen van de toezeggingen van WSG van de vergadering van 24-11. Bekend is dat er is gekeken naar de mogelijkheid tot het aanbrengen van een noodontgrendeling van de rolpoort; er zijn echter nog geen aanvullende reacties ontvangen.
Jan van Dongen sluit de vergadering onder dankzegging voor de inbreng door de leden.

Reacties zijn gesloten.