Rookmelder

ROOKMELDER

In elke woning is één rookmelder aanwezig; in de penthouses zijn 3 (gekoppelde) melders aanwezig.
Elke melder is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk (230 V) Tevens bevinden zich in de melder drie, niet verwisselbare, lithium-ion knoopcellen om te kunnen blijven functioneren als de netspanning uitgevallen is. Een rookmelder reageert op verbrandingsdeeltjes in de lucht, dus niet op hitte, vlammen of gas. De rookmelder is zodanig ontworpen dat deze bij een zich verspreidend vuur een duidelijk hoorbaar alarmsignaal geeft.
Het geluidssignaal - 85 decibel op 3 meter afstand - waarschuwt u in noodgevallen.
Als het alarmsignaal klinkt, terwijl de rookmelder niet door u wordt getest, meldt de rookmelder de aanwezigheid van rook.
HET KLINKEN VAN HET ALARMSIGNAAL VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT EN REACTIE.

 

HOE TE REAGEREN BIJ BRAND:
1. Niet in paniek raken, rustig blijven.
2. Het gebouw zo snel mogelijk verlaten. De deuren vóór het openen aanraken om vast te stellen of deze heet zijn. Indien mogelijk een andere uitgang kiezen. Als u dat kunt over de grond kruipen en NIET stoppen om nog iets mee te nemen.
3. Het gebruik van de lift vermijden. Het gebouw dient u te verlaten via het trappenhuis.
4. Op het niveau van de beganegrondverdieping (B) kunt u via de buitentrap naar het verzamelpunt gaan (trottoir vóór uw woonblok).
5. De brandweer opbellen (112) vanaf een plaats BUITEN het gebouw.
6. NOOIT IN BRANDENDE APPARTEMENTEN TERUGKEREN. Wacht op de brandweer!
Minstens eenmaal per maand dient u de werking van de melder(s) te controleren.
Ga als volgt te werk:
1.Het functioneren controleren:
Een constant brandend groen lampje (LED) geeft aan dat de rookmelder wordt gevoed met 230 V wisselstroom.
Controleer ook of er geen storingen zijn, d.w.z. GEEN knipperende groene, gele of rode led.
2.Het alarmsignaal controleren:
Controleer of er een groen lampje brandt op de afdekking.

Houd de Test-knop 10 seconden ingedrukt en controleer of het alarm klinkt. Hiermee wordt de werking van de sensor, elektronica en claxon getest. Het alarm stopt als de knop wordt losgelaten. Het indrukken van de Test-knop simuleert rook en is daarom de beste manier om te controleren of de melder correct werkt.
Penthouses met doorgekoppelde melders - Test de eerste melder door de Test-knop 10 seconden ingedrukt te houden. Nadat de eerste claxon klinkt moeten alle melders binnen 10 seconden klinken. Na het loslaten van de Test-knop, stopt de plaatselijke claxon direct en blijven de doorgekoppelde melders nog 3-4 seconden klinken. Deze functie is een geluidsverificatie dat de doorkoppeling in orde is. Controleer alle andere melders op dezelfde manier.

3. de batterij-functie controleren:
Controleer de werking van de back-up batterij minimaal eenmaal per jaar als volgt:
- Schakel de netvoeding uit op de verdeelkast en controleer of het groene indicatorlampje nu knippert (1 keer knipperen per 48 seconden) om aan te geven dat de melder nu op de reservebatterij loopt.
- Houd de Test/Hush-knop (test-/onderdrukkingsknop) gedurende 10 seconden ingedrukt en controleer of de claxon goed te horen is.
- Controleer de melder gedurende 3 minuten op storingspiepjes en/of knipperende gele led. Zodra er storingspiepjes of een knipperende gele led worden waargenomen dient u contact op te nemen met Thuisvester.
- Schakel de netvoeding weer in op de verdeelkast.

De batterijen in de rookmelder zijn niet te vervangen. Bij lege batterijen dient de gehele rookmelder vervangen te worden door Thuisvester.

In de parkeerkelder is een brandmeldinstallatie aanwezig die in geval van nood een ontruimingsalarm laat horen (in toonhoogte variërend geluid). Dit alarm is in eerste instantie uitsluitend bedoeld om de parkeerkelder en de bergingen zo snel mogelijk te verlaten wegens een brand of wegens koolmonoxide-ophoping (giftig gas) in de parkeerkelder. Mogelijke uitbreiding van de brand en/of de koolmonoxideophoping kan aanleiding zijn voor een complete ontruiming van het complex.

Volg de aanwijzingen van de brandweer te allen tijde direct op.

Reacties zijn gesloten.