Lift

Elke woontoren beschikt over een lift, bedoeld voor het verticale transport van personen en goederen. Omdat deze voorziening van zeer groot belang is voor onze bewoners, waarvan enkelen uitsluitend met deze lift de woning kunnen bereiken resp. verlaten, wordt van iedereen gevraagd omzichtig om te gaan met deze installatie.

Bij een liftstoring wordt u verzocht Thuisvester te bellen (085-2020777).
In het keuzemenu krijgt u de mogelijkheid om een verstopping, een liftstoring etc. te melden door op toets 1 te drukken. Dit doet u. Hierna krijgt u weer een keuzemenu en nu drukt u op toets 2. U komt nu in contact met Otis-liften (het bedrijf dat het onderhoud uitvoert aan onze liften) en hier meldt u de storing.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Otis via telefoonnummer 0800-0224752.

Reacties zijn gesloten.