Schoonmaak

Het schoonmaken van de algemene ruimten in ons complex is door de verhuurder uitbesteed aan een extern schoonmaakbedrijf. De kosten voor de uitvoering van het schoonmaakwerk, inclusief ramenwassen, worden betaald uit de voorschotten aan servicekosten die alle bewoners maandelijks afdragen aan de verhuurder.
Om deze reden bepalen de bewoners dus ook welke werkzaamheden door de schoonmaakploeg moeten worden uitgevoerd. Dit houdt ook in dat naarmate de eisen van de bewoners hoger worden gesteld of een hogere schoonmaakfrequentie wordt gewenst dit ook een hoger bedrag aan servicekosten met zich meebrengt. De bewoner bepaalt en, let op, het is ook zo dat de bewoner betaalt.

Middels een enquête onder de bewoners is in 2015 geïnventariseerd welke behoefte er met betrekking tot de uitvoering van het schoonmaakwerk bestond. Uitgangspunt was dat minimaal 70% van de bewoners een bepaalde activiteit moest ondersteunen vooraleer hieraan ook daadwerkelijk uitvoering gegeven kon worden.
Alle bewoners tezamen hebben uiteindelijk besloten het schoonmaakwerk en ramenwassen volgens het volgende schema te laten uitvoeren:

 

Zo is er een schoonmaakrooster ontstaan dat door de schoonmaakploeg wordt gevolgd en waarover de bewoners de controle hebben.

Het schoonmaakrooster, dat er als volgt uitziet, hangt in elk blok op de publicatieborden in de kelder.

Indien de schoonmaker een onderdeel heeft gereinigd en u, als bewoner, hebt op de uitvoering van het reinigen van dat onderdeel een op- of aanmerking, dan kunt u dit direct met de betreffende schoonmaker opnemen en  hem/haar vragen dit onderdeel nogmaals te reinigen. Mocht de schoonmaker niet meer bereikbaar zijn dan kunt u uw opmerking doorgeven aan de verhuurder die dit opneemt met het schoonmaakbedrijf.

Om beheerstechnische redenen worden enkele schoonmaakwerkzaamheden niet 1x per 4 weken maar 1x per 3 weken, zonder meerkosten, door het huidige schoonmaakbedrijf uitgevoerd.

Het diepreinigen van de vloerbedekking is uit het schoonmaakcontract gehouden omdat bewoners pas willen reinigen als dit ook echt nodig is (kostenbesparing).

Evenzo is het tuinonderhoud van zowel het sedumdak als de taluds aan de voorzijde uit het contract gehaald omdat dit onderhoud al deel uitmaakt van het verplichte onderhoud door de verhuurder.

Stofzuigen is een van de onderdelen die door de schoonmaker worden uitgevoerd. Om dit goed te kunnen doen is het noodzakelijk dat er geen belemmeringen door bewoners opgeworpen mogen worden. Daartoe is het vanzelfsprekend dat er GEEN vloerkleedjes of matjes in de openbare ruimte worden gelegd. Notabene: ook bij een calamiteit zijn het juist deze kleedjes/matjes die extra ongelukken kunnen veroorzaken in een panieksituatie (struikelen etc.). Dus: houd de vloeren vrij van losse voorwerpen.

Het 2x per jaar wassen van de ramen geschiedt op traditionele wijze, wassen en zemen (trekker). Dit is van toepassing op het overgrote deel van het glasoppervlak van het complex.
Enkele (dubbele) ramen op de vijfde verdieping worden met osmose-techniek gewassen. Met gebruik van gedemineraliseerd water (osmosewater is water waaruit kalk, chloriden, mineralen en ijzer zijn gefilterd) wordt het vuil-oplossend vermogen van het water verhoogd. Onder druk wordt het water op de ramen geborsteld en na het wassen droogt het streep- en kleurloos op, zemen is daarna niet meer nodig.
De glazenwasser bepaalt, afhankelijk van de weersomstandigheden, of het glas op traditionele wijze gewassen wordt of met osmosewater.

Op deze website wordt u op de hoogte gehouden van de voorgenomen uitvoering van glasbewassing; zodra data bekend zijn vindt u dit onder het kopje “Nieuws” terug. Zorg er op deze dagen voor dat alle te wassen ramen gesloten en de screens naar boven zijn zodat de glazenwasser zijn werk goed kan doen.

Vanzelfsprekend wordt het als normaal ervaren dat, als een bewoner door welke oorzaak dan ook in de openbare ruimten van het complex vervuiling veroorzaakt (verhuizing, huisdier of elke ander ongelukje) zij/hij deze ook direct zelf opruimt.

Reacties zijn gesloten.