WSG 25-11-2013

 
 

Verslag vergadering Bewonerscommissie bij WSG d.d. 25-11-2013

Aanwezig WSG.
Christa Berndt..                                  woonconsulent
Remon van Westenbrugge..         senior projectleider
 
Aanwezig Bewonerscommissie
Jan van Dongen                                  voorzitter
Cees Sestig                                           lid
Wil Smits                                                lid
Jan Franse                                             lid
 
Voorpunt. Doelgroep. Toewijzing aan 50+ is bijna onmogelijk, nu ook aan anderen doch voorkeur voor 50+. Sommige woningen kunnen gebruikt worden voor verhuur met huurtoeslag
 
Agendapunt 1.
P
roblemen met Heijmans. Oplossen van lekkage is oud-werk, eerder gemeld.
Samen met buro dakadvies en Heijmans onderzoek verricht - Plan van aanpak deze week waarna definitief uitvoeringsschema. Rapport bindend voor de uitvoering door heijmans.

Agendapunt 2 + 3.
Afspraak met Gerard Verschuren (WSG), heeft niet teruggekoppeld.
Zal opgepakt worden door W.
Verzoek om voorzieningen in bergingen te onderzoeken door WSG, met beperkt vermogen.
Gebruik van bergingen voor opstellen van vriezers is ontoelaatbaar.
Electra van scootmobieloplaadplaats is aanmerkelijk goedkoper dan regulier door inkoop WSG

Agendapunt 4.
WSG heeft de stoeltjes weggehaald. Onderzocht wordt om ze weer terug te kunnen plaatsen. Voorstel volgt.

Agendapunt 5.
WSG voert vervanging uit.

Agendapunt 6.
Ter plaatse van detectielus is het verstandig om een vakaanduiding te maken
Stopstreep wordt aangebracht; bewonerscie moet dit melden aan bewoners

Agendapunt 7.
In week 48 worden liften gerepareerd. WSG onderzoekt onderhoudsplanning voor al hun liften; onderhoud zal te allen tijde gegarandeerd moeten worden.

Agendapunt 8.
Wordt doorgegeven

Agendapunt 9 + 15
Heijnemans (electricien) regel(de) dit tot nu toe. Recent alsnog uitgevoerd op nog te leveren exemplaren na. Hr. Lanser (medewerker ingehuurd door WSG) regelt dit. Uitvoering in LED is bijna onmogelijk (armatuur) en onrendabel. Door aanpassinge heent WSG 400 Watt bespaard op algemene verlichting in centrale hal.
 
Agendapunt 10.
Veroorzaker naar alle waarschijnlijkheid bekend; aanschrijven is moeilijk/onmogelijk door WSG.
Vuilniszak: Heer Smans (blok 1) heeft deze neergezet zonder deze op te ruimen. WSG maakt algemeen bericht naar bewoners
 
Agendapunt 11.
Huurprijs parkeerplek is afhankelijk van overdekt en niet-overdekt. Na huuropzegging wordt nieuwe huurder geconfronteerd met reguliere huurprijs. Er zijn twee parkeerplaatsen die NIET verhuurd zijn icm met huur woning (voldeden niet aan vereiste afmetingen)
 
Agendapunt 12.
Brandalarm WSG onderzoekt vereiste brandmeldinstallatie. Indien BMI: geen doormelding naar brandweer. resultaat onderzoek volgt.
 
Agendapunt 13.
Opgelost
 
Agendapunt 14.
WSG wil kopie van kasoverzicht van bewonerscie. In kas 251,78. Er komt 300,00 per jaar naar de bewonerscommissie. WSG denkt dat we teveel gehad hebben!!!!!!
Aanschaf van middelen dienen aan ALLE bewoners ten goede te komen, eventueel ook een bladzuiger. Beheer door bewonerscommissie.
Blad opruimen bij goederenlift is bijna onmogelijk omdat slechts één sleutel beschikbaar is (bij heer Breedveld). Kan er een extra sleutel komen?
 
Agendapunt 16.
Offerte Langermans (thans geldend als contract?) geeft geen inzicht in feitelijke uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden. Wat is er gewijzigd?
Glazenwassen is dit jaar pas één maal gebeurd
WSG zal kopie huidige contract aan bewonerscie overhandigen
Publicatiebord: alles dat wordt opgehangen moet vermelden door wie het opgehangen is. Opnemen in huisregelement hoe hier meer om te gaan.
 
extra1
Loper wordt NIET verstrekt. WSG heeft deze ook niet.
Altijd melden via algemeen nr WSG en er komt iemand om alsnog een deur te openen.
Zie ook infoblad WSG.
Geen sleutels op deuren laten zitten.
 
extra 2
bewonerscie zal plaat op auto aanbrengen.
Parkeerplaats is uitsluitend voor gemotoriseerde voertuigen; een fiets OP EIGEN PARKEERPLAATS wordt alleen gedoogd.
parkeerplaats 33 stucwerk aanhelen.
 
Hydrofoor
Niet aanwezig.
 
Vergadering gesloten om 11.55 uur.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.